Specjalizacja SQUASH na AWFiS Gdańsk

INSTRUKTOR

250 godzin spędzonych na korcie w ramach zajęć na Uczelni Wyższej

PRZEDMIOT TO WYBORU

na AWFiS

TRENER

500 godzin spędzonych na korcie w ramach zajęć na Uczelni Wyższej

WYCHOWANIE FIZYCZNE/SPORT (I i II stopnia)

Kierunki na których jest otwarta specjalizacja